MASSAGE

Regelbunden massage motverkar
trötthet och smärta
Du blir lugnare, mjukare och mer rörlig