MediYoga är en mjuk och kraftfull yoga med dokumenterad terapeutisk effekt som utvecklats från den klassiska Kundaliniyogan. Yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning och utgår från ett holistisk synsätt på människan med kropp, sinne och själ. 
   
V
arje yogapass består av inkännande, lugna rörelser, mantran, andningsövningar, djup avslappning och meditation. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Övningarna kan göras sittande på golvet eller på en stol och även helt liggande, vilket gör att alla kan delta. 

   Andningen är den viktigaste funktionen i kroppen. Alla andra funktioner är beroende av andningen. Hos de flesta är andningen en omedveten funktion som kan ändras medvetet, vilket i sin tur påverkar välbefinnandet. Andningen speglar olika känslomässiga tillstånd. 

   Inom MediYogan använder vi oss av olika andningstekniker som påverkar sinnet och kroppens undermedvetna processer.
Yogaträningen påverkar hela kroppen på många olika nivåer samtidigt; andning och lungor, muskulatur, matsmältningsapparaten, körtel-, lymf- och nervsystemet samt hjärnan.
     
    Forskning på effekterna av MediYoga på bland annat ryggbesvär, hjärtproblem, sömnsvårigheter, utbrändhet och stressrelaterade besvär har pågått i Sverige sedan slutet av 1990-talet och visat mycket positiva resultat.
    
    MediYoga/medicinsk yoga, är utvecklad av Göran Boll vid MediYoga Institutet i Stockholm och används idag både som friskvård, förebyggande hälsovård och för rehabilitering inom den svenska hälso- och sjukvården. De yogaprogram som ingår i den medicinska yogan är vetenskapligt prövade i olika forskningsprojekt på bland annat Karolinska Institutet och på Danderyds sjukhus. Materialet som används i kurserna har tagits fram på MediYoga Institutet.