MANTRA - vad är det?

Mantra är ett ord eller en ramsa som syftar till att koncentrera tanken i samband med meditation och som inledning och avslutning av ett yogapass. Ordet mantra är sammansatt av orden man, som betyder sinne eller att tänka, och tra som betyder våglängd eller verktyg. Man skulle kunna översätta det som verktyg för tanken.

MediYogans inledningsmantra är 
Ong Namo Guru Dev Namo
Detta mantra inleder varje yogapass i MediYoga. Det upprepas tre gånger innan yogapasset börjar, intoning. Det är ett sätt att ge dig själv en signal att nu är det dags för yoga.

ONG NAMO GURU DEV NAMO betyder i ungefärlig svensk översättning:
”Jag kallar på och öppnar mig inför den oändliga universella visdom och kreativa medvetenhet som jag har djupt inom mig själv och som nu ska leda mig från mörker till ljus, från okunnighet till insikt.
Mantrat öppnar upp för din inre kraft och din inre visddom.

Sat Nam
Detta mantra avslutar varje yogapass i MediYoga. Det upprepas tre gånger för att avsluta ett yogapass, uttoning. Det är ett sätt att ge dig själv en signal att nu är passet över.
Det är också det mest grundläggande mantrat. Det kopplas till andningen och används i princip under alla yogapass vi gör. Du vibrerar ljudet inom dig i takt med andningen. SAT på inandning, NAM på utandning.

SAT betyder sanning och NAM står för namn eller identitet. Vi brukar översätta mantrat till svenska med ”jag är sann” eller ”sanning är min identitet”. Det blir som en positiv affirmation till dig själv.
 

Ett annat mantra vi använder inom MediYoga är:
Wahe Guru
”Obeskrivlig insikt och visdom” eller ”Fantastiskt!” är betydelsen av detta enkla mantra.

Det är sammansatt av WAHE som betyder extas och GURU som betyder från mörker till ljus eller från okunnighet till insikt och visdom.

Enligt yogan är detta mantra bra att använda för en person som har problem med starka känslor, sorg, ilska etc. WAHE GURU skapar en känsla av inre frid. Det kan få dig att släppa känslor av rädsla och begränsning.

Kraften hos ett mantra ökar ju mer det används. Enkelt uttryckt är mantrat ett hjälpmedel för dig att reglera och styra ditt sinne.

Mantran stimulerar olika körtlar i hjärnan: hypothalamus, hypofysen och tallkottkörteln som gör att hormoner går ut i kroppen vilket skapar balans och harmoni i både kropp och sinne.

Varje mantra har sin betydelse. Orden har en betydelse men det är inte så mycket vad orden betyder, som dess vibration, som har effekt på dig. Naturligtvis påverkar orden. Mantran är som positiva affirmationer. Du säger snälla, visa, insiktsfulla ord till dig själv vilket med tiden påverkar din självbild.