Mindfulness - medveten närvaro

Mindfulness som den praktiseras i väst är inspirerad av den amerikanska professorn i medicin Jon Kabat-Zinn. 

"Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning." - Jon Kabat-Zinn 
Mindfulness är ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och fokusera på vad som händer i nuet. Ofta reagerar vi utan eftertanke, vi går på “autopilot”.
Mindfulness ger oss verktyg att återta vår möjlighet att agera istället för att reagera, vi kan välja hur vi svarar på det som händer i våra liv. Om vi blir medvetna om våra invanda tanke- och reaktionsmönster kan vi förändra dem.

Mindfulness är en hjälp att lära dig mer om dig själv, genom att öva dig i att blicka inåt. När du kärleksfullt iakttar dig själv och utan att döma, applicerar nyfikenhet på dina egna handlingar, tankar och känslor kommer du kunna möta allt livet innehåller på ett mer harmoniskt sätt.

Med teman kopplade till vardagen övar vi upp vår medvetna närvaro i livet. Fokus ligger på den egna upplevelsen. 

Några fördelar med Medveten närvaro är att du kan:
Minska stress och oro
Fokusera på det väsentliga
Bli mer uppmärksammad om vad som sker inom dig och kring dig
Bli mer kärleksfull
Öka ditt tålamod
Öka din förmåga att möta svårigheter
Öka din livskvalitet