CHAKRA - vad är det?

Chakras är sju större energicenter som är belägna i människans subtila kropp längs med ryggraden. Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervcentrum i den fysiska kroppen. De relaterar också till mentala och känslomässiga egenskaper samt till vår grad av medvetenhet.

I MediYoga lägger vi till auran, energifältet runt kroppen, som ett åttonde chakra. Chakrasystemet är en modell som hjälper oss att förstå hur mentala och känslomässiga tillstånd är kopplade till olika kroppsdelar.

Chakrorna kan liknas vid ditt proppskåp i ditt hem. Din kropp är ditt tempel, ditt hem. När någon eller några proppar inte fungerar fullt ut, fungerar inte hela ditt hem och inte heller hela din kropp. 
Du behöver få fritt flöde, balans och väl fungerande proppar i skåpet för att ditt hem, din kropp ska fungera fullt ut.

Chakrorna är sällan helt öppna eller helt stängda, det är bara mer eller mindre energiflöde i dem. Alla chakrorna hänger samman, så för att uppnå balans och harmoni behöver hela chakrasystemet stärkas och balanseras.

Samtliga yogapass inom MediYoga balanserar chakrasystemet.