MUDRAS - vad är det?

Mudras är olika hand- och fingerpositioner som används/ts inom de flesta kulturer. Österländska mästare menar att kropp, sinne och själ finns i dina händer och genom olika mudras påverkar du det fysiska, mentala/emotionella och andliga inom dig.

Mudran aktiverar eller lugnar olika centra i hjärnan. Varje del av handen är en reflexzon som speglar olika delar i kropp och hjärna. Med en mudra kan vi medvetet styra Prana - livskraften - till dessa olika områden. Mudras kan praktiseras sittande, liggande, stående eller under promenaden. För att ytterligare förstärka effekten av mudran kan vi koppla den till ett andningsmönster, ett mantra, en affirmation eller en visualisering.

Göran Boll på MediYoga Institutet beskriver mudras så här:
"Ser vi mekaniskt på hjärnan och dess relation till de hand- och fingerkombinationer som olika mudras innebär så styrs dessa från specifika områden i hjärnan. Händer och fingrar upptar ett mycket större område i hjärnan än vad t ex hela armarna gör.
Rörelsekontroll, vilket detta handlar om, utövas av en grupp centra i hjärnan som kallas de basala ganglierna, stora anhopningar av nervceller på djupet i storhjärnans hemisfärer. Genom de basala gangliernas impulsutbyte med den motoriska hjärnbarken och andra centra i hjärnstammen sker en samordning och finjustering av olika muskelrörelser och en anpassning av alla musklers spänningstillstånd.
Vi kan alltså tydligt se att de olika fingerkombinationerna påverkar hjärnan, speciellt när de görs i kombination med olika mantran."

Tummen - Jaget, egot, din personliga drivkraft.
Element : eld
Chakra : navelchakat
Refekzon: huvud och hjärna med tallkottkörtel och hypofys
Meridian : Lunga
Planet: Mars

Pekfingret - Kunskap, visdom, självkänsla och expansion
Element : Luft
Chakra : Hjärtchakrat
Reflexzoner : Ögon
Meridian : Tjocktarm
Planet : Jupiter

Långfingret - Karma, din uppgift i livet, modet, ta ansvar
Element : Eter
Chakra : Halschakrat
Reflexzoner : Ögon
Meridian : Hjärtsäcksmeridianen
Planet : Saturnus

Ringfingret - Intuition, nervstyrka, relationer, vitalenergi och hälsa
Element : Jord
Chaka : Rotchakrat
Reflexzoner : Öron
Meridian : Trippelvärmsmeridianen
Planet : Solen och Uranus

Lillfingret - Kommunikation, mental kraft
Element : Vatten
Chakra : Sexualchakrat
Reflezoner : Öron
Meridianer : Tunntarms- och hjärtmeridianen
Planet : Merkurius

Exempel på vanligt förekommande Mudra inom MediYoga:
Gyan Mudra, den vanligast förekommande mudran inom alla yogaformer, du trycker tumme mot pekfingerspetsen på båda händerna. Andas långa djupa andetag genom näsan och har ögonen slutna.

Denna mudra ger ökat lugn och reciptivitet. Står för expantion, ökad kunskap och visdom.

Bönemudra du håller handflatorna mot varandra och vilar tummarna mot bröstbenet i höjd med hjärtat. Andas långa djupa andetag. Koppla mantrat SAT NAM till andningen. SAT på inandning och NAM på utandning.

Denna mudra skapar djupgående balans och stillhet på alla plan inom dig. Den centrerar dig, bidrar till ökad balans mellan höger och vänster hjärnhalva och ger dig klarhet i sinnet.