Mental träning 
text hämtad av Lars-Eric Uneståhl

Mental träning handlar om det som händer i huvudet på oss varje dag. Där pågår ju ständigt mentala processer av tankar, bilder, attityder och känslor. Det som skiljer oss människor åt, är innehållet i dessa processer.

Vi kan ha tankebilder, som antingen hjälper oss eller stjälper oss. Den mentala träningens syfte är att man ska kunna lära sig att ta kontroll över sina tankar, bilder och känslor.

Att använda bilder
I mental träning får du lära dig att styra kroppen, med bilder istället för att "ta i". När vi anstränger oss, blir det ofta det motsatta resultatet. Om du anstränger dig, för att exempelvis somna, ligger du vaken - eller för att bli lugn, blir du istället orolig. Tar du i för att springa fortare,går farten ner, etc etc.

Genom att bildmässigt bestämma vad du ska göra - och sedan lämna utförandet till kroppen, eller genomförandet till sinnet - kommer du att spara mycket energi.

Muskulär avslappning
Genom muskulär avslappning sänks grundspänningen, det vill säga den spänning som finns i all muskulatur. Den är helt onödig eftersom den både tar energi och gör oss mer ineffektiva.

Undersökningar inom idrotten har visat att en högre grundspänning försämrar resultaten genom att man engagerar antagonistmuskulaturen, det vill säga de muskler som motarbetar en viss rörelse.

Det mentala rummet
Skapa din inre arbetsplats, som kallas för det "mentala rummet", som innebär ett tillstånd där du får lära dig att koppla av, återhämta dig efter ansträngning - och att bygga upp energitillgångar.

Självbildsträning
Självbilder kan inte ändras genom logiska resonemang, utan måste ändras inifrån. Genom att få positiv information, som ska tas emot när du är i det mentala rummet, startar en process som sakta men säkert bygger upp din självbild.

En människas självbild utgör grunden för hur hon kommer att lyckas i livet. Begreppet självbild är en sammanfattning av självförtroende, självkänsla, självrespekt och självtillit.

Målprogrammering
du väljer ut attraktiva framtidsbilder - och lär dig programmera in dem under djup avkoppling. Du får lära dig att bli omedvetet kompetent genom att en ny automatik byggs upp och du börjar styras emot dina målbilder.